आफ्नो कुनै पनि दिनसँग नापछुताउनु, राम्रो दिनले खुसी दिन्छ सम्पर्क गर्नु होला !

आफ्नो कुनै पनि दिनसँग नापछुताउनु, राम्रो दिनले खुसी दिन्छ सम्पर्क गर्नु होला !

आफ्नो कुनै पनि दिनसँग नापछुताउनु, राम्रो दिनले खुसी दिन्छ सम्पर्क गर्नु होला !

आफ्नो कुनै पनि दिनसँग नापछुताउनु, राम्रो दिनले खुसी दिन्छ,

खराब दिनले अनुभव दिन्छ, खत्तम दिनले पाठ सिकाउछ र उत्तम दिनहरु स्मृतिमा रहन्छ । शुभ साझ

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account