आजकल को बोका हरु संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ ! बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होला

आजकल को बोका हरु संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ ! बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होला

आजकल को बोका हरु संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ ! बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होला

आजकल को बोका हरु संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ !

बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होलाआजकल को बोका हरु

संग नसके भए खाली कल मात्र गर्छ ! बोल्नु चाही खोज्दैन के भाको होला

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account