मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो जो मेरो हरेक चाहना पुरा गरोस

मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो जो मेरो हरेक चाहना पुरा गरोस

मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो जो मेरो हरेक चाहना पुरा गरोस

मलाई एउटा इमान्दार केटा

चाहियो जो मेरो हरेक

चाहना पुरा गरोस

मलाई एउटा इमान्दार केटा

चाहियो जो मेरो हरेक

चाहना पुरा गरोस

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account