फाइनल खेलमा नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्हा माथि प्रतिबन्ध लाउदै साफले गर्यो अन्या !

फाइनल खेलमा नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्हा माथि प्रतिबन्ध लाउदै साफले गर्यो अन्या !

फाइनल खेलमा नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्हा माथि प्रतिबन्ध लाउदै साफले गर्यो अन्या !

फाइनल खेलमा नेपाली प्रशिक्षक अब्दुल्हा

माथि प्रतिबन्ध लाउदै साफले गर्यो अन्या दुइ

खेलमा पहेलो कार्ड पाएको भएर उस्लाई प्रतिबन्ध

लगाएको हो तर यो नियम खेलाडीको हक

नेपाली प्रशिक्षक रिसाउदै तेस्तो थियो भने भारतलाइ

बोलाएर गोल्ड र नेपाल लाइ सिल्भर दिएको भए

हुन् थियो किन फाइनल खेल खेलाउनु पर्यो

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account