लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते !

लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते !

लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते !

लाइसेन्सको आवेदन खुल्यो, परीक्षा मंसिर ११ गते ! काठमाण्डौ

वार्षिक कार्य तालिका अनुसार लाइसेन्सको परीक्षा लिन नेपाल

नर्सिङ परिषद्ले मिति तोकेको छ नाम दर्ता प्रमाण पत्र परीक्षाका

लागि मंसिर 11 गतेको मिति तय गरिएको जनाइएको छ ।परिषद्

परीक्षा समितिले वार्षिक कार्य तालिका अनुसार नै मंसिर 11 गते

परीक्षा लिने जनाएको हो परीक्षामा सामेल हुनका लागि प्रविणता

प्रमाण पत्र तह नर्सिङ वा बी.एस्सी नर्सिङ उत्तीर्ण भएको र

परीक्षामा सामेल हुने परीक्षाहरु पास गरेको हुनुपर्ने छ ।

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account