केटीको हातबाट यस्तोमा ट्याटु हान्ने भए सम्पर्क गर्नु होला !

केटीको हातबाट यस्तोमा ट्याटु हान्ने भए सम्पर्क गर्नु होला !

केटीको हातबाट यस्तोमा ट्याटु हान्ने भए सम्पर्क गर्नु होला !

यस्तोमा ट्याटु हान्ने भए सम्पर्क गर्नु होला केटीको

हातबाट यस्तोमा ट्याटु हान्ने भए सम्पर्क गर्नु होला

मन थाम्न नसके पछि भयो यस्तो सम्म केहि कुराको

कन्ट्रोल गर्न नसके पछि भयो सबैको अगाडी बेजत

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account