नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको क्रममा स्थानीय तह देखि प्रदेश अधिवेशनसम्म नै भड्किलो चुनाव !

नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको क्रममा स्थानीय तह देखि प्रदेश अधिवेशनसम्म नै भड्किलो चुनाव !

नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको क्रममा स्थानीय तह देखि प्रदेश अधिवेशनसम्म नै भड्किलो चुनाव !

नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको क्रममा स्थानीय तह देखि प्रदेश अधिवेशनसम्म नै भड्किलो चुनावी

प्रचारप्रसार दखिएकोले केन्द्रीय महाधिवेशनमा यस्तो भड्किलो प्रचारप्रसारलाई नियन्त्रण

गर्नुपर्ने सुझाव सहित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका साथीहरूसँग छलफल गरियो।

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account