मलाई गर्भबती बनाउनेलाई ४ लाख दिन्छु !

मलाई गर्भबती बनाउनेलाई ४ लाख दिन्छु !

मलाई गर्भबती बनाउनेलाई ४ लाख दिन्छु !

मलाई गर्भबती बनाउनेलाई ४ लाख दिन्छु ! चीनमा एक

जनाले धेरै प्रयास गर्दा पनि गर्भ बती नबने पछि बिज्ञापन नै

गरेको छ | उस्ले भनेको छ जसले मलाई गर्भवती बनाउनेलाइ

अमिरिकन ३८०० डलर दिने घोषणा गरेको छ

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account