मलाई रातभरी सुत्न नदिइ अमरले ज्यादै चलाउन खोज्थे ! मलाई पनि आनन्द लाग थियो !

मलाई रातभरी सुत्न नदिइ अमरले ज्यादै चलाउन खोज्थे ! मलाई पनि आनन्द लाग थियो !

मलाई रातभरी सुत्न नदिइ अमरले ज्यादै चलाउन खोज्थे ! मलाई पनि आनन्द लाग थियो !

मलाई रातभरी सुत्न नदिइ अमरले ज्यादै चलाउन

खोज्थे ! मलाई पनि आनन्द लाग थियो म अहिले

आफ्नै नजिको साथी अमर संग बस्छु उ मलाई धेरै

मन पर्छ तर मलाई उस्ले बाल दिदैं किन होला मैले

उस्लाई मेरो तिर बनाउनु को लागि के गर्नु पर्छ केहि

आइडिया भए कृपया मलाई भनि दिनु होला |

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account