मेरो रात परे पछि धेरै चिलाउछ किन होला ? जान्नेले सम्पर्क गर्नु होला !

मेरो रात परे पछि धेरै चिलाउछ किन होला ? जान्नेले सम्पर्क गर्नु होला !

मेरो रात परे पछि धेरै चिलाउछ किन होला ? जान्नेले सम्पर्क गर्नु होला !

मेरो रात परे पछि

धेरै चिलाउछ किन

होला जान्नेले

सम्पर्क गर्नु होला

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts
comments
  • चिलाको थाउमा मेरो छिराउनु पर्यो अनि मात्र ठिक हुन्छ 9843577824 कल गर

  • leave a comment

    Create Account    Log In Your Account