श्रीमानलाइ मन लागेको बेला मात्र गर्नु हुन्छ मलाई लागेको बेला गर्नु हुना ! तेही भएर मेरो इक्षा पुरा हुदैन !

श्रीमानलाइ मन लागेको बेला मात्र गर्नु हुन्छ मलाई लागेको बेला गर्नु हुना ! तेही भएर मेरो इक्षा पुरा हुदैन !

श्रीमानलाइ मन लागेको बेला मात्र गर्नु हुन्छ मलाई लागेको बेला गर्नु हुना ! तेही भएर मेरो इक्षा पुरा हुदैन !

श्रीमानलाइ

 

 

 

 

श्रीमानलाइ

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account