मलाई किन धेरै चाहिएको होला ? नचाहिने केहि दबाइ छ भने सिकाइ दिनु न ल !

मलाई किन धेरै चाहिएको होला ? नचाहिने केहि दबाइ छ भने सिकाइ दिनु न ल !

मलाई किन धेरै चाहिएको होला ? नचाहिने केहि दबाइ छ भने सिकाइ दिनु न ल !

मलाई

 

 

 

 

मलाई

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account