म २० बर्षको भए मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो राम्रो बोल्ने खराब बानी नभएकोलाइ म प्राथमिक दिन्छु !

म २० बर्षको भए मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो राम्रो बोल्ने खराब बानी नभएकोलाइ म प्राथमिक दिन्छु !

म २० बर्षको भए मलाई एउटा इमान्दार केटा चाहियो राम्रो बोल्ने खराब बानी नभएकोलाइ म प्राथमिक दिन्छु !

बर्षको

 

 

 

 

बर्षको

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account