म’हिलालाई तपाइँले यस्तो बेला सम्पर्क गर्ने प्र’स्ताब राख्नुहोस् नाइ भन्दैनन् ! जन्नुहोस समय

म’हिलालाई तपाइँले यस्तो बेला सम्पर्क गर्ने प्र’स्ताब राख्नुहोस् नाइ भन्दैनन् ! जन्नुहोस समय

म’हिलालाई तपाइँले यस्तो बेला सम्पर्क गर्ने प्र’स्ताब राख्नुहोस् नाइ भन्दैनन् ! जन्नुहोस समय

नेपाली समाजका यौ’’न’का वि’षयमा खु’लेर कुरा गर्न स’किँदैन। म’नमा यौ,’नका वि’षयमा विभिन्न जि’ज्ञासाहरु भए पनि अरुले के भन्छन् भन्ने

 

‘डरले मानिसहरु आफ्नो जिज्ञासाहरुलाई मनमै द’बाउँ’छन्।तर वि’ज्ञ’हरु यस्त विष’यमा पनि खु’लेर ब’हस गर्नुपर्ने बताउँछन्। महिलाहरूलाई

 

म’हिना’वारी पूरा भएको पाँ’चदेखी सात दिन भित्र यौ’’न इ’’च्छा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको छयो अ’वधिमा महिला यौ’’न आ’नन्द पनि

 

बढी आ’उने सो अध्य’यनले देखाएको छ। जर्मनीको यु’निभर्सिटी अफ बे’म्वर्गनका अनुसन्धा’ताहरूले सो कुरा पत्ता लगाएका हुन्।

 

उनीहरुले एक हजार युव’ती अनु’स’न्धान गरेका थिए।अनुस’न्धानकर्ताले सह’भागीहरूलाई कुन समय यौ’’नस’’म्बन्ध राख्न इ’च्छा ब’ढी हुने र

 

कुन समयमा बढी आन’न्दको अनु’भूति हुन्छभन्ने प्रश्न सो’धेका थिए।अनु’स’न्धाताहरूले त्यस अवधिमा यु’व’तीहरूको मस्ति’ष्कमा प’रिवर्तन

 

पनि अध्य’यन गरेका थिए। सो अध्यय’नले त्यसअ’वधिमा गरिने यौ’न स’म्प’र्कले वैवाहि’क जीवन’लाई रोमा’ञ्चीत बनाउने देखाएको छ।

 

 

नेपाली समाजका यौ’’न’का वि’षयमा खु’लेर कुरा गर्न स’किँदैन। म’नमा यौ,’नका वि’षयमा विभिन्न जि’ज्ञासाहरु भए पनि अरुले के भन्छन् भन्ने

 

‘डरले मानिसहरु आफ्नो जिज्ञासाहरुलाई मनमै द’बाउँ’छन्।तर वि’ज्ञ’हरु यस्त विष’यमा पनि खु’लेर ब’हस गर्नुपर्ने बताउँछन्। महिलाहरूलाई

 

म’हिना’वारी पूरा भएको पाँ’चदेखी सात दिन भित्र यौ’’न इ’’च्छा बढी हुने एक अध्ययनले देखाएको छ।

https://www.facebook.com/samridhnepal1

समृद्ध नेपाल

Related Posts

leave a comment

Create AccountLog In Your Account