मलाई गर्भवती बानाउन सक्ने ले फोटो म छुएर नम्बर पठाउनु होला मा कल गर्ने छु तपाई कै सोल्टिनी !

मलाई गर्भवती बानाउन सक्ने ले फोटो म छुएर नम्बर पठाउनु होला मा कल गर्ने छु तपाई कै सोल्टिनी लाई गर्भवती बानाउन सक्ने ले फोटो म छुएर नम्बर पठाउनु होला मा कल गर्ने छु तपाई कै सोल्टिनी

काठमाडौंसम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि धेरै कुराहरु हुन सक्छन् । अहिले सम्बन्ध विच्छेद गर्नु वा जोड्ने कुरा एकदम सहज हुँदै गएको छ तर नेपालजस्ता पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरुले आफ्नो श्रीमान छोड्न धेरै गाह्रो छ । यो बीचमा अब महिलाहरु पनि खुलेर बोलिरहेका छन् ।

Create AccountLog In Your Account