तपाईहरु कोहि हुनु हुन्छ मेरो हाइट संग मिल्ने केटा छ भने सम्पर्क गर्नु होस्

तपाईहरु कोहि हुनु हुन्छ मेरो हाइट संग मिल्ने केटा छ भने सम्पर्क गर्नु होस् तपाईहरु कोहि हुनु हुन्छ मेरो हाइट संग मिल्ने केटा छ भने सम्पर्क गर्नु होस्

आजकल बोका हरुको काम छैन कि कसो खाली भेट्न सोल्टिनी मात्र भन्छ आजकल बोका हरुको काम छैन कि कसो खाली भेट्न सोल्टिनी मात्र भन्छ !

म जस्तो सिटी चलाउने लाइ माया गर्नु हुन्छ र ? गर्नु हुन्छ भने मेरो फोटो छुएर लाइक र शेयर गरिदिनु होला म जस्तो सिटी चलाउने लाइ माया गर्नु हुन्छ र ? गर्नु हुन्छ भने मेरो फोटो छुएर लाइक र शेयर गरिदिनु होला !

Create AccountLog In Your Account